Báo cáo Lợi nhuận Năm 2023: Đa số doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng, trong khi nhóm Hóa chất đối diện với giảm lợi nhuận đáng kể.

30 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính hoặc đưa ra ước tính sơ bộ về hiệu suất kinh doanh trong quý 4 và cả năm 2023. Trong số này, 15 doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận sau thuế, trong khi 15 doanh nghiệp khác thông báo về giảm lợi nhuận.

Thông tin mới nhất từ FiinTrade cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 30 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc đưa ra ước tính sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2023. Trong số này, 15/15 doanh nghiệp thông báo về kết quả lợi nhuận sau thuế tăng, trong khi 15 doanh nghiệp khác công bố lợi nhuận giảm.

Trong danh sách này, 7 doanh nghiệp đã ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2023, bao gồm Ngân hàng (BID), Dệt may (VGT), Điện (NT2), Vận tải thủy (MVN), Cao su (BRC), Dịch vụ giải trí (DSN). Ngoài ra, 14 doanh nghiệp khác đã có mức tăng lợi nhuận sau thuế năm 2023, với nhiều doanh nghiệp như VRG với mức tăng 274,6%, VCA tăng 220%, TNS tăng 231%. Các doanh nghiệp khác như PIV, STB cũng ghi nhận lợi nhuận tăng đáng kể.

Trong ngành thép, Công ty CP Thép Tấm lá Thống nhất là doanh nghiệp đầu tiên thông báo lãi trở lại trong quý 4/2023. Theo đó, Thép Tấm lá Thống nhất báo lãi 3,2 tỷ đồng trước thuế. Sau khi trừ thuế, công ty này ghi nhận 2,67 tỷ đồng lãi, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lỗ gần 10 tỷ đồng. Tính cả năm 2023, Thép Tấm lá Thống Nhất có lãi 2,8 tỷ đồng, đối với năm 2022, con số này là âm 8,86 tỷ đồng.

Vicasa – VNSteel ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4,6 tỷ đồng, giảm 35,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 45%. Mức EPS giảm từ 423 đồng xuống còn 238 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc sau quý 3/2023 lỗ gần 3 tỷ đồng, công ty đã trở lại con đường lãi lỗ. Tính cả năm 2023, doanh thu của Vicasa – VNSteel giảm 26,2%, xuống còn 1.724 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí, công ty ghi nhận lãi hơn 7 tỷ đồng, đối với năm 2022, con số này là lỗ gần 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhóm Phân bón (DCM) và Khí đốt (GAS) tiếp tục ghi nhận giảm lợi nhuận sau thuế, với S72 giảm mạnh nhất 97,7%, AAM giảm 95,8%, NED giảm 86%…

MBS là công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính Q4/2023, với lợi nhuận sau thuế tăng mạnh (+138,7%) so với cùng kỳ, nhờ vào hoạt động tự doanh và cho vay margin duy trì tăng trưởng cao. Ngoài ra, việc hoàn nhập gần 10,4 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào sự gia tăng lợi nhuận chung của MBS trong quý 4. Tuy nhiên, so với quý 3 trước đó, MBS chỉ ghi nhận mức tăng lợi nhuận sau thuế tương đối thấp với mức tăng 4%.

Trong tuần này, dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp khác công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023, đặc biệt là trong nhóm công ty chứng khoán.

x-brand.net

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi  không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư. 

© 2022 by x-brand.net