Các quỹ ETF đang lên kế hoạch mua vào một mã ngân hàng với số lượng cổ phiếu vượt 5 triệu

Dự kiến các quỹ ETF liên quan đến VN30 Index sẽ tăng cường mua mới khoảng 5,1 triệu cổ phiếu của VPB, trong khi một số cổ phiếu khác như BID, SSB, SAB, CTG sẽ được mua với số lượng từ vài trăm nghìn đơn vị.

Ngày 15/01/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sẽ công bố danh mục cổ phiếu thuộc các bộ chỉ số VN-30, VN-Finlead, VN-Midcap, VN-100, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 05/02/2024. Hiện tại, các quỹ ETF nội có quy mô lớn đang theo dõi và mô phỏng các bộ chỉ số chính như VN-Diamond, VN-30 và VN-Finlead.

Đối với kỳ đánh giá lần này, dựa trên số liệu kết thúc ngày 29/12/2023, BSC Research dự báo danh mục cổ phiếu của bộ chỉ số VN-30 và VN-Finlead như sau: Bộ chỉ số VN-30 Index dự kiến sẽ không có thêm mới hoặc loại bỏ cổ phiếu nào trong danh mục. Hiện tại, có 4 quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VN30 và giao dịch trên Hose, bao gồm E1VFVN30, FUESSVN30, FUEMAVN30, FUEKIV30 với tổng tài sản ước tính khoảng 8,659 tỷ đồng.

Dự kiến các quỹ ETF tham chiếu VN30 Index sẽ mua mới tối đa 5,1 triệu cổ phiếu của VPB; các cổ phiếu khác sẽ được mua với số lượng nhỏ, trong đó có BID, SSB, SAB, CTG.

Bộ chỉ số VN-Finlead Index dự kiến sẽ không thêm mới cổ phiếu nào, và trong quá trình cập nhật, có kế hoạch loại bỏ cổ phiếu HCM vì không đáp ứng điều kiện về tỷ trọng vốn hóa lũy kế đạt 98%. Đồng thời, đặc biệt lưu ý đến trường hợp cổ phiếu SSB, nơi cổ phiếu này đang ở ngưỡng tiêu chí tỷ suất quay vòng 0,1% ở 2 kỳ gần nhất và có khả năng bị loại bỏ. Hiện tại, có một chứng chỉ quỹ ETF (FUESSVFL) đang tham chiếu theo chỉ số này với tài sản 2.150 tỷ đồng.

Dự báo cho các quỹ ETF tham chiếu là sẽ mua nhiều nhất 1,4 triệu cổ phiếu STB, mua 1 triệu cổ phiếu EIB, trong khi bán ra toàn bộ 563 nghìn cổ phiếu HCM. Ngoài ra, dự kiến bán ra nhiều nhất 1,4 triệu cổ phiếu MBB, 1,3 triệu cổ phiếu LPB. Các cổ phiếu còn lại cũng sẽ bị bán ra với số lượng nhỏ, như SHB, CTG, VIC, TCB…

Trước đó, SSI Research đã đưa ra dự báo về danh mục các chỉ số như sau: Chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục.

Ước tính các quỹ ETF sẽ mua vào thêm nhiều nhất 1,46 triệu cổ phiếu VHM, mua thêm 1,03 triệu cổ phiếu ACB, 778 nghìn cổ phiếu VIB và 166 nghìn cổ phiếu VJC. Ngược lại, hầu hết các cổ phiếu sẽ bị bán ra, trong đó SSB sẽ bị bán nhiều nhất với hơn 1 triệu cổ phiếu, POW bị bán 920 nghìn cổ phiếu, VPB bị bán 636 nghìn cổ phiếu và các cổ phiếu khác cũng bị bán vài trăm nghìn đơn vị.

SSI Research cũng dự báo chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về danh mục, với 21 cổ phiếu. Ước tính SSI sẽ mua vào nhiều nhất 2,86 triệu cổ phiếu, VND sẽ mua vào nhiều thứ hai với 1,5 triệu cổ phiếu, tiếp theo là STB với 1,34 triệu cổ phiếu. Một số cổ phiếu khác sẽ được mua vào với số lượng ít đáng kể như BID, HCM, VCI… Ngược lại, TCB sẽ bị bán ra nhiều nhất với 2,5 triệu cổ phiếu, EIB sẽ bị bán 2,1 triệu cổ phiếu, sau đó là MBB với 953 nghìn cổ phiếu, và LPB với 839 nghìn cổ phiếu. Các cổ phiếu khác như MSB, TPB, SHB, VPB cũng sẽ bị bán ra.

x-brand.net

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi  không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư. 

© 2022 by x-brand.net