Cổ Phiếu KLF Sẽ Bị Huỷ Niêm Yết Từ Ngày 31/1

Hơn 165 triệu cổ phiếu KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS sẽ giao dịch lần cuối trên sàn HNX vào ngày 30/1/2024 và chính thức bị huỷ niêm yết từ ngày 31/1/2024…

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo rằng ngày 31/01/2024 sẽ là ngày chính thức huỷ niêm yết cổ phiếu KLF.

Theo thông báo, hơn 165 triệu cổ phiếu KLF sẽ giao dịch lần cuối trên sàn HNX vào ngày 30/1/2024 và sẽ chính thức bị huỷ niêm yết từ ngày 31/1/2024. Tổng giá trị huỷ niêm yết, tính trên mệnh giá, là 1.653,6 tỷ đồng. Lý do cho việc này là do công ty đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, KLF đã bị phạt 242,5 triệu đồng, trong đó, 92,5 triệu đồng là do hành vi không công bố thông tin cần thiết theo quy định pháp luật và 150 triệu đồng do hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, công ty đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và 2023; Báo cáo thường niên 2022; Công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023;

Năm 2021, Công ty đã có phát sinh giao dịch với các bên liên quan là Công ty TNHH Hải Châu, CTCP Nông dược HAI, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Tuy nhiên, tại mục VII.2 – giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty đã nêu “không có phát sinh giao dịch”.

Trước đó, HNX đã thông báo về việc duy trì diện bị đình chỉ giao dịch và duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KLF. Theo đó, duy trì diện bị đình chi giao dịch đối với cổ phiếu KLF, từ ngày 12/10/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tải chính năm 2000 đã được kiêm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 0000 đã được soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định;

Duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 0002 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định;

Cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chi giao dịch áp dụng theo Điểm a khoản 1 Điều 29 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

x-brand.net

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi  không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư. 

© 2022 by x-brand.net