Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là gì? Học gì? Làm gì?

Từ trước đến nay, nước được biết đến là nguồn tài nguyên có hạn và cần thiết với đời sống sinh hoạt của con người. Vì thế, ngành kỹ thuật tài nguyên nước đã được mở ra và đào tạo. Nhằm bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên quý giá này. Vậy, học ngành kỹ thuật tài nguyên nước là học những gì? Làm gì? Mức lương có cao không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây của x.brand.net.

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì ngành kỹ thuật tài nguyên nước là ngành học nghiên cứu về lĩnh vực sử dụng. Quản lý chất lượng, trữ lượng tài nguyên nước phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Đồng thời, bảo tồn thiên nhiên.

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước là gì?

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước là gì?

Nước ta là một trong những quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa lớn. Phân bố không đồng đều theo thời gian và không gian. Điều này cho thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của ngành kỹ thuật tài nguyên nước.

Ngành học này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng để nghiên cứu quy hoạch, thiết kế, xây dựng và thực hiện dự án. Các tổ chức và quản lý hệ thống tài nguyên nước, quản lý và khai thác các công trình thủy điện chống lũ lụt, hạn hán. Để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội.

Nhu cầu lao động của ngành kỹ thuật tài nguyên nước hiện nay ra sao?

Chiến lược thủy lợi nước ta tính đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, tại quyết định số 33/ QĐ-TTg ngày 7 tháng 1 năm 2020. Để thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy lợi cũng như đáp ứng được các mục tiêu như:

Nhu cầu lao động của ngành kỹ thuật tài nguyên nước hiện nay ra sao?

Nhu cầu lao động của ngành kỹ thuật tài nguyên nước hiện nay ra sao?

 • Phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại, linh hoạt. Nhằm đảm bảo cấp, thoát nước cho dân sinh, các ngành kinh tế và đảm bảo an ninh nguồn nước, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh. 
 • Chủ động phòng, chống cũng như giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Có thể ứng phó được những trường hợp bất ngờ nhất, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, phòng chống lũ lụt, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn…. Từ đó, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Để có thể thực hiện được mục tiêu và chiến lược thủy lợi Việt Nam, thì việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi. 

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, khoa học công nghệ. Hợp tác quốc tế với những giải pháp này đòi hỏi phải có nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng khi tham gia vào hoạt động thủy lợi. Nghiên cứu, quản lý nguồn tài nguyên nước. Do đó, nhu cầu lao động với  ngành kỹ thuật tài nguyên nước là rất lớn.

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước học những môn gì?

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước ở nước ta chuyên đào tạo các kỹ sư có khả năng làm việc trong lĩnh vực sử dụng, quản lý chất lượng lưu trữ lượng tài nguyên nước. Để phục vụ cho sự phát triển kinh tế và đời sống dân sinh, cũng như công tác bảo tồn thiên nhiên.

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước học những môn gì?

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước học những môn gì?

Các môn học tiêu biểu của ngành kỹ thuật tài nguyên nước bao gồm:

 • Đất ngập nước.
 • Nguyên lý thủy văn.
 • Thủy lực.
 • Đập nước và công trình thủy điện.
 • Quản lý lưu vực Tài nguyên nước dưới đất.
 • Ứng dụng GIS trong quản lý nguồn nước.
 • Hải dương học.
 • Tưới nước.
 • Tiêu nước.
 • Quy hoạch phát triển nông thôn.
 • Đập nước và công trình thủy điện.
 •  Đánh giá tác động môi trường…

Điểm chuẩn của ngành kỹ thuật tài nguyên nước là bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, ngành kỹ thuật tài nguyên nước bạn có thể tham khảo các năm cũ. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này dao động từ 14 đến 18 điểm. Tùy vào phương thức xét tuyển của mỗi trường.

Ở nước ta có những trường nào đào tạo ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Hiện nay, ở Việt Nam các trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật tài nguyên nước không có nhiều. Bạn có thể tham khảo một số trường sau:

Ở nước ta có những trường nào đào tạo ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Ở nước ta có những trường nào đào tạo ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Khu vực miền Bắc

 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Đại học Thủy lợi.

Khu vực miền Nam

 • Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
 • Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2.
 • Đại học Cần Thơ.

Để vào ngành kỹ thuật tài nguyên nước bạn cần học khối thi nào?

Hiện tại, ngành kỹ thuật tài nguyên nước xét tuyển các tổ hợp môn như sau:

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
 • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
 • A02: Toán, Vật lý, Sinh học.
 • B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước học những kiến thức gì?

Đi cùng các khối kiến thức chung mà Bộ giáo dục Đào tạo đề ra, thì các sinh viên theo học ngành kỹ thuật tài nguyên nước sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về ngành. Như: Học kỹ thuật cấp thoát nước ở đô thị, thủy văn công trình, kiến thức về kinh tế, Quy hoạch tài nguyên nước, hệ thống công trình thủy lợi.

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước học những kiến thức gì?

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước học những kiến thức gì?

Dưới đây là một số môn học điển hình của khoa kỹ thuật tài nguyên nước.

 • Đất ngậm nước. 
 • Chất lượng nước.
 •  Nguyên lý thuỷ văn.
 •  Đập nước và công trình thuỷ điện .
 • Quản lý lưu vực.
 •  Hải dương học. 
 • Ứng dụng GIS trong quản lý nguồn nước … 

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Ngoài ra, sinh viên ngành kỹ thuật tài nguyên nước cần theo học chương trình đào tạo bao gồm 2 phần là: Các môn học đại cương, các môn học chuyên ngành.

Các môn học đại cương

 • Triết học Mác – Lênin.
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin.
 • Chủ nghĩa Xã hội Khoa học.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Tiếng Anh.
 • Tin học.
 • Giáo dục thể chất 1, 2.
 • Giáo dục quốc phòng – An ninh.
 • Xác suất thống kê.
 • Giải tích.
 • Pháp luật đại cương.

Các môn học chuyên ngành

 • Nguyên lý thủy văn.
 • Thủy lực.
 • Sức bền vật liệu 1.
 • Vật liệu xây dựng.
 • Chuyển vận nước và chất trong đất.
 • Địa chất công trình.
 • Đất ngập nước.
 • Chất lượng nước.
 • Viễn Thám.
 • Cơ học đất.
 • Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật.
 • Thủy văn công trình.
 • Thực tập nghề nghiệp 1.
 • Đập nước và công trình thủy điện.
 • Trắc địa 1.
 • Kỹ thuật điện.
 • Hệ thống thông tin địa lý.
 • Quản lý lưu vực.
 • Kinh tế môi trường.
 • Mô hình thủy văn.
 • Tài nguyên nước dưới đất.
 • Ứng dụng GIS trong quản lý nguồn nước.
 • Chính sách tài nguyên nước.
 • Bê tông cốt thép.
 • Cơ học kết cấu.
 • Thực hành hệ thống thông tin địa lý.
 • Tưới nước.
 • Tiêu nước.
 • Hải dương học.
 • Nguyên lý thiết kế dự án.
 • Nguyên lý quản lý tài nguyên nước.
 • Thực tập nghề nghiệp 2.
 • Quy hoạch phát triển nông thôn.
 • Tiếng Anh chuyên ngành.
 • Máy bơm và trạm bơm.
 • Kinh tế tài nguyên nước..
 • Cấp thoát nước nông thôn.
 • Phân tích hệ thống và ứng dụng trong quản lý TNN.
 • Thiết kế hệ thống tưới, tiêu.
 • Kỹ thuật tài ngyên nước.
 • Hình thái và chỉnh trị sông ngòi.
 • Đất dốc và xói mòn.
 • Đánh giá tác động môi trường.
 • Đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên học ngành kỹ thuật tài nguyên nước ra trường làm gì?

Đi sâu vào tìm hiểu nhu cầu việc làm của ngành kỹ thuật tài nguyên nước. Chắc chắn những thông tin dưới đây bạn nên biết.

Sinh viên học ngành kỹ thuật tài nguyên nước ra trường làm gì?

Sinh viên học ngành kỹ thuật tài nguyên nước ra trường làm gì?

Vấn đề môi trường ngày càng trở nên nhức nhối với mỗi quốc gia. Nó đã và đang thu hút được sự quan tâm, đầu tư của nhà nước và các doanh nghiệp. Bởi vì nguồn nước luôn là nguồn tài nguyên quan trọng. Vì thế, các kỹ sư ngành kỹ thuật tài nguyên nước sau khi ra trường có thể đảm nhiệm và công tác tại các đơn vị như:

 • Các cơ quan quản lý Nhà Nước: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ tài nguyên – Môi trường. Cục đê điều và phòng chống lụt bão hoặc công tác tại các huyện trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, giao thông, thủy lợi, xây dựng…
 • Các công ty tư vấn xây dựng thủy lợi, tư vấn quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình xây dựng. Các nhà máy thủy điện, các nhà máy thủy điện, các viện nghiên cứu chuyên ngành, các ban quản lý dự án. Các nhà máy chế tạo, các công ty khai thác và quản lý công trình thủy lợi, phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
 • Công tác tại các cục, sở, vụ, viện trường có liên quan đến chuyên ngành nước.
 • Các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước như WB, JICA, Israel…
 • Giảng viên các Trường đại học, cao đẳng đào tạo các lĩnh vực có liên quan.
 • Tự thành lập hoặc làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường…

Tố chất của ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Để có thể tự tin học tập và sớm thành công trong ngành kỹ thuật tài nguyên nước. Bạn cần trang bị cho mình một số tố chất như sau:

 • Khả năng ngoại ngữ và tin học tốt.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết trình tốt.
 • Đặc biệt, bạn cần phải biết bơi đây chính  là yếu tố cần thiết liên quan đến ngành học.
 • Đồng thời, bạn cần phải chủ động tìm tòi, khám phá và nghiên cứu những kiến thức mới.
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
 • Chăm chỉ, kiên trì và ham học hỏi.
 • Vốn hiểu biết về tình hình tài nguyên nước của nước ta và trên thế giới…

Lời kết

Qua những chia sẻ trên chắc hẳn bạn đã có thêm thông tin về ngành kỹ thuật tài nguyên nước. Cũng như hiểu được cơ hội việc làm của ngành này sau khi ra trường. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm lựa chọn cho định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai. Chúc bạn thành công!

x-brand.net

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi  không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư. 

© 2022 by x-brand.net