Quý 4/2023, lợi nhuận của các ngân hàng tăng vọt

SSI Research vừa công bố ước tính về kết quả kinh doanh Quý 4/2023 của 39 công ty nằm trong phạm vi nghiên cứu. Trong số đó, nhóm ngân hàng nổi bật với nhiều tổ chức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ…

Đối với ACB, chất lượng tài sản được kiểm soát hiệu quả (tỷ lệ nợ xấu NPL ở mức 1,2%) là yếu tố quan trọng, giúp ngân hàng dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 5 nghìn tỷ đồng trong Quý 4/2023, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng mạnh mẽ trong tín dụng (17% so với cùng kỳ) làm tăng đà lợi nhuận, mặc dù tỷ lệ NIM chưa có sự cải thiện đáng kể. Dự kiến NIM của ACB sẽ đạt 4,1% trong năm 2023, giảm so với mức 4,3% năm 2022.

BID đạt lợi nhuận trước thuế 27,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2023, trong đó lợi nhuận trước thuế Quý 4/2023 đạt 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng tăng trưởng mạnh 16,7% là động lực chính, với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1% và LLCR đạt 192%.

Đối với CTG, SSI kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2023 sẽ khoảng 24,2 – 24,5 nghìn tỷ đồng (tăng 16%-17% so với cùng kỳ). Trong đó, lợi nhuận trước thuế Quý 4/2023 dự kiến đạt 7 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

HDB dự kiến lợi nhuận trước thuế Quý 4/2023 sẽ đạt 3,8 – 4 nghìn tỷ đồng, tăng 69% đến 78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm 2023 được ước đạt từ 12,4 đến 12,6 nghìn tỷ đồng (tăng 21% – 23%). Tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự phục hồi của NIM, tăng trưởng mạnh mẽ trong tín dụng (tăng khoảng 27% so với đầu năm) và lợi nhuận từ việc thoái vốn VJC. Lãi suất huy động của HDB vẫn cao hơn so với các ngân hàng khác, dự kiến sẽ giữ vững tăng trưởng mạnh (70% so với cuối năm 2022).

MBB dự kiến đạt 26 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong cả năm 2023, với ước tính lợi nhuận trước thuế Q4/2023 đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, vượt qua mức nền thấp trong Q4/2022.

Lợi nhuận trước thuế của TCB dự kiến khoảng 4,8 – 5 nghìn tỷ đồng trong Q4/2023. Mặc dù giảm 14% so với quý trước, nhưng tăng nhẹ so với cùng kỳ do mức nền lợi nhuận thấp trong Q4/2022.

SSI không kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPB trong Q4/2023 sẽ có sự cải thiện lớn so với Q3/2023, với mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ.

Ngược lại, SSI kỳ vọng MSB sẽ đạt tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 22% và 9% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế Q4/2023 dự kiến đạt khoảng 700 tỷ đồng – 800 tỷ đồng, giảm từ 27% đến 17% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận cả năm 2023 ước đạt từ 5,9 nghìn tỷ đồng – 6 nghìn tỷ đồng, tăng 2% – 4% so với cùng kỳ.

TPB đã nỗ lực trích lập thêm dự phòng và xử lý nợ xấu trong Q4/2023, có thể suy giảm lợi nhuận so với cùng kỳ.

VCB, với lợi nhuận trước thuế Q4/2023 dự kiến giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 11,7 nghìn tỷ đồng, vẫn duy trì kết quả khá vượt trội so với toàn ngành.

VIB dự kiến sẽ đạt tăng trưởng tín dụng tốt trong Q4/2023, nhưng áp lực trích lập dự phòng cao có thể cản trở tăng trưởng lợi nhuận trước thuế, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, ước tính lợi nhuận trước thuế đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

x-brand.net

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi  không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư. 

© 2022 by x-brand.net